BRÆNDSTOFADDITIVER

 Bränsletillsats som ökar motoroktan på bensin.
#440 OKTANBOOSTER

HÆVER OKTANTAL

# 440 Octane Booster er en ægte oktanbooster udviklet af Panta Racingfuel i Italien. Øger oktantal i benzin med minimum 3 oktan og 1 % oxygen (ilt) ved en 10 % blanding.

EKSISTERENDE OCTANBOOSTERE
Oktan Boostere har været på markedet længe men ofte med dårlig eller ingen effekt. Efter måling af 6 tilgængelige produkter var det bedste resultat en stigning på kun 0,3 oktan efter den anbefalede blanding.

STOR EFTERSPØRGSEL
Panta Racing Fuel i Italien har efter mange års pres fremstillet en ægte oktanbooster. Mange motorer har brug for en benzin med en højere oktan end den som er tilgængelig som standerbenzin. Disse personer vil ofte gerne undgå at skulle erhverve Racing fuel til en højere pris.

ØGET OKTANTAL
Ved måling af 95-, 98-, 100- og 102-oktan brændstof øger # 440 oktan booster alle brændstoffer med op til 3 oktan ved 10% iblanding og giver 1% iltning af hele brændstofmængden.

BLYERSTATNING
Kan bruges som blyanterstatning ved 1% blanding i ældre motorer, som kræver ekstra beskyttelse af ventiler.

STABILISERER VED OPBEVARING
Produktet stabiliserer desuden brændstof under opbevaring og optimerer gammelt brændstof.

ANVENDELSESOMRÅDER:
Alle typer benzinmotorer.

Bränsletillsats som effektiviserar förbränningsprocessen
#450 BENZINOPTIMERING

OPTIMERET FORBRÆNDING

# 450 Benzin Optimering er et yderst effektivt brændstofadditiv. Effektiviserer forbrændingsprocessen og bliver hurtigt økonomisk i brug. Renser, beskytter og smører det komplette brændstofsystem.

BENZIN & ETHANOL

RENGØR
#450 Benzin Optimering renser effektivt alle dele i brændstof systemet såsom dysser, injektorer, ventiler, forbrændingskamre og genopretter en motors oprindelige effekt.

SMØRING
Additivet øger brændstoffets smøreevne med op til 40 %, hvilket giver ekstra kraftig slitagebeskyttelse af alle komponenter i forbrændingssystemet. Produktet er specielt formuleret til brug i benzin, ethanol / E85 og Racing Fuel.
OBS!: IKKE til methanol.

BESKYTTER & ELIMINERER
Beskytter effektivt systemet mod syreangreb, oxidation og korrosion. Stabiliserer brændstof under opbevaring og forhindrer frysning og isdannelse i brændstofsystemer ved kontinuerlig brug.

BLYERSTATTER
Kan med fordel benyttes som blyanterstatning i ældre motorer, der kræver ekstra beskyttelse af ventiler.

REDUCERET FORBRUG
Produktet optimerer forbrændingsprocessen og giver en mere jævn motorgang samt en friskere motor. Genererer desuden en væsentlig reduktion i forbrug af brændstof samt en betydelig sænkning af skadelige emissionsgasser. (genopretter en motors oprindelige emissionstal jvf. fabriksopgivelser)

BRÆNDSTOF ØKONOMISK
Viser normalt en reducering i forbrug på 2 % på nye køretøjer og op til 5 % på ældre køretøjer. Hvilket hurtigt gør brugen af prosuktet økonomisk.

DOSERING:

Normalt brug 0,05 %
Akut rengøring 0,5 %
Ethanol i racermotorer 0,2 %

ANVENDELSESOMRÅDER:
Alle typer nye og gamle 2-takts og 4-takts motorer, der forbrænder benzin eller ethanol.

Bränsletillsats - världsmarknadens effektivast dieseladditiv.
#460 MOLY 2000

DIESELOPTIMERING

Moly 2000 er et af verdensmarkedets mest effektive dieseladditiver. Optimerer MK1, E32, E10, HVO, HVO100, RME og GTL til premium diesel. Aktive stoffer øger cetantallet (brændværdi), renser kraftigt, smører effektivt, beskytter og optimerer forbrændingssystemet og skaber reduceret forbrug og øget levetid.

RENT BRÆNDSTOFSYSTEM
Ved iblanding af ikke-fossilt brændstof i diesel øges mængden af belægninger i systemet og injektorer / dysser, hvilket resulterer i reduceret motoreffekt og øget forbrug af brændstof. Moly 2000 renser effektivt hele forbrændingssystemet for belægninger, således at motorer altid levere optimaleffekt.

REDUCERET FORBRUG
Moly 2000 indeholder aktive stoffer, der øger brændværdien og forstøver brændstofmolekylerne for en optimal iltning. Dette øger effektiviteten og reducerer dieselforbruget med adskillige % pr. hestekræft jvf. anerkendte dyno test udført på tunge køretøjer.

BESKYTTER SYSTEMET
Moly 2000 danner en kraftig beskyttende film i det komplette brændstofsystem hvilket giver en effektiv beskyttelse mod friktion, slitage, korrosion og oxidation. Dermed skabes grundlag for driftssikkerhed og en eliminering dieselrelaterede driftsforstyrrelser.

VAND OG DIESELPEST
Diesel med en iblanding af ikke-fossilt brændstof sammen med vand skaber optimale betingelser for bakterievækst. Moly 2000 findeler vand i mikroskopiske partikler og binder det molekylært til dieselolie, hvilket eliminerer kondensvand og risikoen bakterievækst i systemet ved kontinuerlig brug.

FORDELE

 • Lav dosis: 0,05 % (1: 2000)
 • Øger cetantallet med fire enheder
 • Optimerer det komplette forbrændingssystem
 • Op til 5 % højere motoreffekt
 • Op til 5 % brændstofreduktion
 • Genoprettet de oprindelige emissionsværdier (op til 47% forbedring)
 • Effektiv rengøring af injektorer og dysser
 • Eliminerer kondensvand
 • Forebygger dieselbakterier
 • Stabiliserer diesel under opbevaring

UDFØRTE TESTS
Et større antal dyno- og praktiske tests på tunge køretøjer viser en væsentlig brændstofreduktion. Test på en række professionelle testinstitutter viser en reduktion på hele 4,2 %.

INJEKTORTEST
Cummins L10, Cummins N14 og Peugeot DW-10 viser rene og korrosionsfrie injektorer uden målbart slid ved normale injektorskift intervaller.

ANVENDELSESOMRÅDER
Til alle typer dieselmotorer.

En multifunktionell diesel- och bränsletillsats
#462 MOLY 1000 ARTIC SHIELD

DIESELOPTIMERING

Moly 1000 Arctic er et multifunktionelt dieseladditiv. Specielt udviklet til i høj grad at forbedre kuldeegenskaberne for alle typer diesel i forhold til paraffinering og frysning. Aktive stoffer øger cetantallet (brændværdi), renser kraftigt, smører effektivt, optimerer forbrændingsystemet og genererer et reduceret forbrug af brændstof.

RENT BRÆNDSTOFSYSTEM
Ved iblanding af ikke-fossilt brændstof i diesel øges mængden af belægninger i systemet og injektorer / dysser, hvilket resulterer i reduceret motoreffekt og øget forbrug af brændstof. Moly 2000 renser effektivt hele forbrændingssystemet for belægninger, således at motorer altid levere optimaleffekt.

REDUCERET FORBRUG
Moly 1000 indeholder aktive stoffer, der øger brændværdien og forstøver brændstofmolekylerne for en optimal iltning. Dette øger effektiviteten og reducerer dieselforbruget med adskillige % pr. hestekræft jvf. anerkendte dyno test udført på tunge køretøjer.

BESKYTTER SYSTEMET
Moly 1000 danner en kraftig beskyttende film i det komplette brændstofsystem hvilket giver en effektiv beskyttelse mod friktion, slitage, korrosion og oxidation. Dermed skabes grundlag for driftssikkerhed og en eliminering dieselrelaterede driftsforstyrrelser.

DIESEL I HÅRD KULDE
Når diesel med lavt indhold af svovl udsættes for hård kulde, kan paraffinmolekylerne (n-paraffiner) hurtigt begynde at udfælde fra brændstoffet og danne store vokskrystaller, der tilstopper brændstofslanger og filtre.

ØGEDE KULDEEGENSKABER
Moly 1000 Arctic forhindrer dannelse af ​​vokskrystaller og findeler dem der allerede er dannet, hvis det tilsættes dieselbrændstoffet, før det har nået sit tågepunkt. Dette reducerer størrelsen af ​​vokskrystallerne drastisk og forhindrer dem i at binde sig til hinanden således at de frit kan flyde gennem brændstoffiltre i hård kulde.

FORDELE

 • Lav dosis: 0,1 % (1: 1000)
 • Øger dieselens køleegenskaber
 • Øger cetantallet med fire enheder
 • Optimerer det komplette forbrændingssystem
 • Op til 5 % højere motoreffekt
 • Op til 5 % brændstofreduktion
 • Genoprettet de oprindelige emissionsværdier (op til 47% forbedring)
 • Effektiv rengøring af injektorer og dysser
 • Eliminerer kondensvand
 • Forebygger dieselbakterier
 • Stabiliserer diesel under opbevaring

UDFØRTE TESTS
Et større antal dyno- og praktiske tests på tunge køretøjer viser en væsentlig brændstofreduktion. Test på en række professionelle testinstitutter viser en reduktion på hele 4,2 %.

INJEKTORTEST
Cummins L10, Cummins N14 og Peugeot DW-10 viser rene og korrosionsfrie injektorer uden målbart slid ved normale injektorskift intervaller.

ANVENDELSESOMRÅDER
Til alle typer dieselmotorer.

Bränsletillsats som effektivt rengör hela förbrännings-linjen
#470 ALL FUEL SYSTEM CLEANER

RENGØRING & STABILISERING

# 470 All Fuel System Cleaner renser effektivt det komplette forbrændingssystem i alle typer benzin-, diesel- og ethanolmotorer. Stabiliserer desuden alle typer brændstof, eliminerer vand og forhindrer udfældning i brændstofsystemet under opbevaring.

HØJ PRÆCISION
Moderne motorer er konstrueret med meget høj præcision for optimeret kraft og forbrænding. Selv små mængder belægninger i et brændstofsystem skaber interferens som kan påvirke ydeevne og forbrug.

EN FLYDENDE MEKANIKER
All fuel System Cleaner opløser effektivt belægninger, oxideringer og sod fra alle typer brændstof der er dannet i enten tanke, slanger, pumper, injektorer, dysser, karburatorer, ventiler, forbrændingskamre og på stempeltoppe, hvilket eliminerer funktionsfejl og sørger for fuld effekt.

BESKYTTER BRÆNDSTOFSYSTEMET
#470 tilbyder desuden en fremragende slitagebeskyttelse af injektorer og brændstofpumper, især ved brug af diesel med lavt svovlindhold, E5 og E10 benzin, ethanol (E85) og alle typer Racing Fuel.

FJERNER VAND
Ved brug elimineres kondensvand, hvilket forhindrer korrosion og /eller isdannelse i brændstofsystemet i kulde.

OPBEVARING AF MOTORER
All fuel System Cleaner stabiliserer brændstof, hvilket forhindrer udfældning og oxidation i karburatorer og indsprøjtningssystemer, hvis produktet tilsættes og cirkuleres før opbevaring.

BLY
Erstatter bly i benzin og forhindrer slitage på bl.a. udstødningsventiler i ældre benzinmotorer.

FORDELE

 • Til alle typer brændstof
 • Meget effektiv rengøring
 • Smører hele brændstofsystemet
 • Erstatter bly i benzin
 • Stabilisering af brændstof under opbevaring
 • Forhindrer nedbrydning og oxidation under opbevaring
 • Fremragende korrosionsbeskyttelse mod fugt og ethanol
 • Forhindrer opbygning af belægninger som akkumuleres over tid
 • Eliminerer kondensvand
 • Forhindrer isdannelse
 • Reducerer emissionstal og røggasværdier
 • Uskadelig for katalysator og partikelfilter

DOSERING
Akut rengøring: 2 dl pr. 50 liter.
Vedligeholdelse: 1,25 dl pr. 50 liter brændstof (i hver 4. tank) Forhindrer og eliminerer funktionsfejl.
Stabilisering af brændstof før opbevaring: 2 dl pr. 50 liter.

Bränsletillsats som som förhindrar bakterietillväxt
#480 DIESEL CHOCK

DRÆBER DIESELPEST

# 480 Diesel Chock er et højkoncentreret dieseladditiv, der både forhindrer bakterievækst i diesel men også dræber eksisterende bakterier (mikroorganismer) i dieseltanke inden for 24 timer.

BAKTERIER
I dieseltanke kan der dannes kondensvand ved temperaturændringer, og der kan opstå vækst af dieselbakterier. Hvis dieselolien ikke behandles, øges væksten hurtigt og vil tilstoppe filtre, pumper, brændstofslanger, hvilket normalt er ensbetydende med et nært forestående og ofte bekosteligt drift nedbrud.

SKADELIGE SYRER
Dieselbakterier udskiller organiske syrer, som forårsager korrosionsskader i det komplette dieselsystem, hvilket kan medføre uønskede og ofte store omkostninger.

ELIMINERER BAKTERIER
Diesel Shock forhindrer al bakterievækst i diesel ved normal dosering. Ved stærkt inficerede tanke med stor population af bakterier øges doseringen. Dette vil dræbe alle bakterier, så de efterfølgende kan fjernes fra systemet ved tømning af tanken.

FØR BRUG
Fjern om muligt vand og slam fra tanken før behandling. Doser den rigtige mængde i forhold til tankens samlede volumen og fyld tanken minimum 65 %, benyt med fordel ny diesel. Virkningstid på 24 timer, stillestående eller i brug.

BRUGSANVISNING

 • Tøm med fordel tanken for vand
 • Doser korrekt og fyld tanken
 • Virkningstid 24 timer
 • Tøm hele tanken for slam – (dog ikke et krav)!
 • Drænet diesel kan genbruges, når slam og belægninger er bundfældet – (benyt IKKE bundlaget).

TØM TANKEN
Hvorfor du skal tømme tanken efter behandlingen er for at fjerne slam og evt. vand. Al drænet diesel kan genbruges, når slammet er bundfældet.

DOSERING

Stærkt inficerede tanke: 1: 1000 = 100 ml til 100 liter diesel
Risiko for bakterievækst eller diesel af ukendt kvalitet: 1: 4000 = 100 ml til 400 liter diesel

EFTERBEHANDLING & VEDLIGEHOLD
For at eliminere fremtidig vækst bør # 460 Diesel Optimering benyttes som tilsætning i dieselolien ved kontinuerligbrug , hvilket også medvirker til en række andre fordele.

Bränsletillsats som rengör alla typer av partikelfilter
#490 DPF CLEANER

PARTIKELFILTERRENS

# 490 DPF Cleaner renser alle typer partikelfiltre på køretøjer i drift. Partikelfiltre som ofte bliver tilstoppet grundet kortere ture eller bykørsel. DPF Cleaner er den mest økonomiske måde at forlænge levetiden på et diesel​​partikelfilter.

PARTIKELFILTER
DFP Cleaner renser effektivt partikelfiltre i moderne køretøjer i alt fra biler til entreprenørmaskiner og lastbiler mv.

RENGØR HELE SYSTEMET
DPF Cleaner er multifunktionel og renser hele brændstofsystemet inklusive injektorer, dysser, ventiler og forbrændingskamre for aflejringer. Dette resulterer i en genvinding af motoreffekt og en reducering af brændstofforbrug.

FUNKTION
Udover at rense hele brændstofsystemet, indeholder DPF Cleaner et organometallisk stof, der fungerer som en accelerator under regenereringsprocessen af ​​dieselpartikelfiltre (DPF). Produktet sænker antændelsestemperaturen markant, for sod som er opsamlet i partikelfilteret og optimerer periodisk også forbrænding af ophobet sod, en proces der kendes som filterregenerering.

FORDELE

 • Multifunktionel if. alle almindelige tilstopningsrelaterede problemer
 • Genopretter motoreffekt som er gået tabt grundet et snavset og ineffektivt brændstofsystem
 • Gendanner det normale brændstofforbrug som ofte er reduceret grundet et beskidt brændstofsystem eller et tilstoppet partikelfilter
 • Forlænger levetiden og forhindrer udskiftning af partikelfiltre.
 • Kan bruges i alle typer dieselmotorer, med eller uden partikelfilter, som en total systemrengøring.

BRUGSANVISNING:

Hæld flasken i tanken forud tankning
Kør mindst 30 min. med øgede omdrejninger (3000 omdr.) eller højere for biler og omkring 25 % højere end de normale omdrejninger for lastbiler
Gentag denne process et par gange i løbet af den behandlede tanks levetid for at opnå maksimale resultater

DOSERING:
1 flaske til 40 til 60 liter diesel.
Overdoser IKKE!

Bränsletillsats som rengör alla typer av partikelfilter
#491 DPF CLEANER II

RENGØR & VEDLIGEHOLDER PARTIKELFILTER

# 491 DPF Cleaner II er et koncentreret additiv til rengøring af dieselpartikelfiltre. Sænker antændelsestemperaturen markant på sod og tilbyder en kontinuerlig rensning af partikelfilteret under kørsel, partikelfiltre som ofte bliver tilstoppet ved korte ture eller bykørsel.

TILSÆTNING I DIESEL
DPF Cleaner II er et additiv til diesel, baseret på nanopartikler af ceriumoxid og fungerer derfor som en katalysator ved regenerering (rensning) af partikelfilteret.

ANTÆNDELSESTEMPERATUR
DPF Cleaner II sænker, markant antændelsestemperaturen på sod, som over tid er akkumuleret i partikelfilteret, hvilket optimerer bortbrændingen af ​​den ophobede sod under kørsel.

KONTINUERLIG FORBRÆNDING
Når DPF Cleaner II tilføres i dieselolien, vil en effektiv og kontinuerlig forbrænding af ophobet sod i partikelfilteret ske ved den temperatur, der normalt forekommer i partikelfiltre under normale driftsforhold.

REN FORBRÆNDING
Kombinationen af ​​ren forbrænding og lavere emission af sodpartikler vil rense og holde partikelfilter, EGR og turboladere rene for sodaflejringer.

FORDELE

 • Genskaber brændstofforbrug og motoreffekt som ofte ses reduceret grundet et højt indhold af sod i partikelfilteret
 • Problemfri drift af DPF-systemet
 • Reducerer partikelemissioner og medvirker til overholdelse af emissionsgrænser
 • Reducerer udledningen af ​​røg, HC, CO2 og sodpartikler
 • Brænder og renser partikelfilteret 5-10 gange hurtigere og mere effektivt end ved brug af katalysatorbelagte partikelfiltre
 • Renser også forbrændingskamre, ventiler, turbolader og udstødningssystem for sod
 • Fremragende til tunge lastbiler, busser og entreprenørmaskiner med partikelfilter (DPF)

BRUG
Til almindelig brug i personbiler og tunge dieselmotorer med standard- eller eftermonteret dieselpartikelfilter. Især til lette og tunge køretøjer, der kører meget i bytrafik og til entreprenørmaskiner.

DOSERING
1 liter til 170 liter diesel.

Bränsletillsats som rengör alla typer av partikelfilter
#492 EGR, TURBO & INTAKE CLEANER

INDSUGNINGSRENS

#492 EGR, Turbo & Intake Cleaner er et højeffektiv kvalitets produkt til at fjerne forureninger og aflejringer fra indsugning, EGR system, indsugningsventiler og turbo. Olie, harpiks, lak og kulrester fjernes nemt og hurtigt.

FORDELE

 • Rengør effektivt EGR-systemet, luftmassemåler, indsugningsmanifolden, forbrændingskammer, stempeltoppe, ventiler og turbo for aflejringer og andre urenheder
 • Genopretter motorens ydeevne og optimerer motorens ydeevne, som kan være reduceret med op til 30 % ved store mængder aflejringer
 • Forbedrer brændstoføkonomi, tomgang og startevne
 • Forlænger levetiden af ​​følsomme komponenter såsom katalysatorer og diesel partikelfilter
 • Reducerer emissions, og røggastal.

ANVISNINGER

 • Kun til professionel brug
 • Læs og følg alle instruktioner grundigt, før opstart af rengøringsprocessen eller få et autoværksted til at udføre behandling
 • Følg procedure A for regelmæssig rengøring
 • For en stærkt forurenet EGR eller turbo, følg procedure A og B i rækkefølge.

ANVENDELSESOMRÅDER:

 • Til alle benzin- og dieselmotorer

BRUGSANVISNING


PROCEDURE A

Rengøring af EGR ventil, indsugningsmanifold, indsugningsventiler, forbrændingskammer og turbo.

 1. Fjern slangen til luftindtaget
 2. Fjern flest mulige eksisterende belægninger med en klud
 3. Start motoren og lad den gå i tomgang
 4. Motoren skal have normal driftstemperatur inden behandlingen påbegyndes
 5. Ryst sprayflasken grundigt før brug
 6. Luk omkring 75 % af luftindtaget for at øge hastigheden på indsugningsluften, hvilket forbedrer fordelingen af ​​produktet
 7. Spray produktet i luftindtaget med korte doser af ca. 2 sekunder. Sørg for at tomgang atter er normal inden næste dosis tilføres.
 8. Brug ca. halvdelen af ​​dåsens indhold og hold derefter motoren i tomgang i mindst 5 min. Hæv motorens omdrejninger til (<2.500 rpm) af flere omgange i løbet af de 5 min. inden motoren stoppes.

VIGTIGT! VED PROCEDURE A

 • Sørg for at have en fast genstand ved hånden for at kunne lukke luftindtaget 100% i tilfælde af kraftig tændingsbanken eller ukontrolleret tomgang
 • Stands omgående motoren, og stop straks med at tilføre produktet ved kraftig tændingsbanken eller hvis motoren stopper
 • Sprøjt ALDRIG! produktet i indsugningen i længere end 2 sek. adgangen da dette kan føre til hydrostatisklåsning med alvorlige motorskader som følge heraf!
 • Sørg for, at katalysatorer og dieselpartikelfiltre ikke overophedes.

PROCEDURE B

Ikke fungerende EGR-system eller turbo med store mængder af kulaflejringer

 1. Start med procedure A. Lad motoren køle af, når proceduren er afsluttet
 2. Adskil de dele der skal behandles – (EGR-hus og/eller turbo)
 3. Ryst sprayflasken grundigt før brug
 4. Spray produktet på aflejringerne i EGR-huset, EGR-ventilen og / eller i turboen
 5. Lad produktet virke i nogle minutter og gentag behandlingspunkt 4, om nødvendigt
 6. Brug om nødvendigt en børste eller klud, til forsigtigt at fjerne evt. løse aflejringer
 7. Monter de rengjorte dele igen. Sørg for at delene er rene og tørre før montering

DOSERING
En 400 ml spraydåse rækker til to behandlinger af procedure A eller en behandling af procedure A + B. EGR, Turbo og indsugningsrens bør udføres regelmæssigt på motorer, der er følsomme over for belægninger i indsugning, EGR og partikelfilter (DPF).

INFORMATION
For at reducere kuldioxidemissioner, optimere forbrændingen, reducere belægninger i forbrændings systemet anbefales brug af brændstofadditiverne – #450 Benzin Optimering eller #460 Diesel Optimering