OLIEADDITIV

#407 ENGINE FLUSH

INDVENDIG MOTORRENS

#407 Engine Flush er et højeffektivt rengøringsmiddel til indvendig rens af motorer for forbrændingsrester, aflejringer og glykol. Forebygger og afhjælper samtidig tikkende hydrauliske løftere og forlænger levetiden på den nye motorolie.

FORBRÆNDING
Ved forbrænding producerer en motor vand, syrer, sod, koks, harpiks, salte, gasser og rester af ikke afbrændt brændstof. Nogle af disse rester ender i motorolien og belaster, forurener og forringer, over tid, motoroliens funktion og levetid

SLITAGE
Med tiden dannes aflejringer i en motor og komponenter slides, hydrauliske løftere tikker, stempelringe brænder fast samtidig med at brændstof og olieforbrug stiger.

RENERE MOTOR
Engine Flush rengør motorens indvendige dele inkl. hydraulisk løftere og stempelringe for aflejringer, hvilket forlænger holdbarheden for både motorolie og motor.

EFFEKTIV RENGØRING
Engine Flush kan med fordel benyttes ved hvert eller hver 3. olieskift. Afhængig af behov kan der udføres 2 til 3 rensninger i træk hvor en olie af lav kvalitet benyttes hertil, inden påfyldning af den anbefalede olie.

DOSERING
5 – 10% af olievolumen – (300ml til 4-6 liter motorolie)

BRUGSANVISNING

 1. Kør motoren varm
 2. Tilsæt #407 i den oprindelige olie
 3. Kør motoren i 20-30 min
 4. Aftap herefter olien
 5. Skift oliefilter og påfyld ny motorolie.

ANVENDELSESOMRÅDER
Benzin-, diesel- og etanolmotorer samt kompressorer. Velegnet til nutidens ”Longlife” olier.

#408 AUTOMATIC GEAR CLEANER

AUTOMATGEARRENS

#408 Automatisk Gear Flush renser effektivt automatgearkasser og konvertere indvendig inden olieskift. Opløser aflejringer (lak) og belægninger som er dannet over tid. Forhindrer og eliminerer eksisterende funktionsfejl forårsaget af belægninger og aflejringer fra olie- og lameltætningerne.

AFLEJRINGER
Normalt har automatgearkasser meget lange eller “life time” olieintervaller, hvilket betyder, at olierne oxiderer, og der dannes aflejringer, lak og slam, som med tiden vil overophede transmissionsolien. Dette øger slitage og og der kan opstå funktionsfejl, som kan føre til en dyre reparationer eller udskiftning af gearkasse.

EFFEKTIV RENGØRING
Automatisk Gear Flush renser effektivt alle indvendige overflader og rør for aflejringer, lak og urenheder. Fjerner hurtigt og indenfor ca. 1 times kørsel, eksisterende funktionsfejl som ofte er opstået pga. aflejringer m.m.

FORLÆNGET HOLDBARHED
Rengøring i forbindelse med olieskift forhindrer driftsforstyrrelser og øger levetiden for både gearkassen den nye transmissionsolie.

FOREBYGGER OLIESPILD
Med tiden bliver pakninger hårde og ufleksible, tilføj med fordel #417 Paknings rekond i den ny gearolie. Olietrykket øges og funktionaliteten forbedres, når o-ringe og pakdåser igen bliver smidige og tætte.

DOSERING
5 til 7% af gearkassens totale olievolumen

BRUGSANVISNING

 • Tilsættes direkte i gearolien
 • Kør minimum 100 km og maks. 1000 km inden olien udskiftes.

ANVENDELSESOMRÅDER:
Automatgearkasser, konvertere, gearkasser, aksler, transmissioner servo- og hydrauliksystemer

Oljeadditiv för stabilisering av motorolja
#409 ENGINE OIL STABILIZER

FJERNER LYD OG STABILISERER

#409 Engine Oil Stabilizer er et højtydende olieadditiv til alle motortyper. Stabiliserer viskositeten, øger olietrykket og tætheden mellem stempel og cylinder, hvilket i høj grad reducerer eksisterende olieforbrug. Dæmper ofte støjen fra “tikkende” hydrauliske løftere.

STABIL OLIEFILM
#409 Engine Oil Stabilizer kan tilsættes i alle typer motorolier og er baseret på en højviskos paraffinbase med en additivpakke som forbedre en olies viskositet og stabilitet samt øger olietrykket og tætheden mellem stempel og cylinder.

OLIEFORBRUG
Efter tilsætning reduceres eksisterende olieforbrug i motorer med et højtkilometertal samt i visse motortyper med et kalkuleret højt olieforbrug.

SLITAGE OG LYD
Reducerer friktionsslitage på knastaksler og løftere som er udsat for mekanisk friktion. Reducerer og fjerner ofte støj fra tikkende hydraulisk løfter, der ikke kan opretholde tryk pga. slitage.

FORDELE

 • Giver en tættere motor
 • Reducerer olieforbrug
 • Reducerer lyd fra hydrauliske løftere
 • Stabiliserer og hæver olietrykket
 • Reducerer friktion og slitage
 • Øger og stabiliserer viskositeten
 • Blandbar med alle motorolier
 • Påvirker ikke katalysatorer
 • Påvirker ikke partikelfiltre

DOSERING
Tilsæt 5 % af motorens samlede olievolumen ved olieskift eller på et senere tidspunkt.

ANVENDELSESOMRÅDER:
Til alle typer motor- og kompressorolier

#410 MICRON MOLY

OLIEFORSTÆRKER

#410 Micron Moly er en motorolieforstærker, der øger og stabiliserer oliens viskositet, bæreevne, densitet samt reducerer friktion, lyd og temperatur med mikrosmøringsteknologi af PTFE og syntetisk molybdendisulfid MoS2.

OLIEFORSTÆRKER
Micron Moly er en høj viskos paraffinsk motorolie booster som indeholder to kraftigt friktionsreducerende stoffer som PTFE og det meget trykfaste olieadditiv Micron Moly®, en patenteret syntetisk type Molybdendisulfid.

BEHANDLER METALFLADER
Metaller og lejeflader er ikke helt glatte, de har asperiter (uregelmæssigheder). Det syntetiske molybdendisulfid Micron Moly® coater metaloverflader med et meget stærkt og solidt smøremiddel så de bliver glatte og beskyttes mod slitage når oliefilmen er ringe eller ikke eksisterende.

LAV FRIKTION
PTFE fungerer som et kugleleje mellem to overflader hvilket giver meget lav friktion. Kombinationen med syntetisk molybdendisulfid og PTFE er optimal if. at eliminere slitage og minimerer metalkontakt på alle tidspunkter

HØJERER OLIETRYK
Micron Moly stabiliserer og øger motoroliens viskositet, oliefilmens styrke mellem metaloverflader og hæver olietrykket omkring 0,5 bar i en varm motor.

OLIEFORBRUG
Micron Moly giver en høj reduktion af eksisterende olieforbrug i alle typer motorer

FORDELE

 • Indeholder syntetisk MoS2 og PTFE
 • Kraftig slitagebeskyttelse
 • Giver en tættere motor
 • Øget olietryk
 • Øget kompression (cylinder)
 • Reduceret kompression (krumtaphus)
 • Reducerer olieforbrug
 • Reducerer lyd fra tikkende løfter
 • Øger/stabiliserer oliens viskositet
 • Blandbar med alle motorolier
 • Lavere mængde sod i motorolien
 • Påvirker ikke katalysator
 • Påvirker ikke partikelfilter

DOSERING
5 % af den samlede olievolumen ved skift eller på et senere tidspunkt.

ANVENDELSESOMRÅDER:
Kompatibel med alle typer motorolier og fremragende som monteringsolie ved renovering af motorer.

Oljeadditiv från Payback Lubricants
#411 CERAMIC ENGINE TREATMENT

MOTORBEHANDLING

#411 Ceramic Engine Treatment er et eksklusivt, high performance olieadditiv som er baseret på nanobor. Giver ultralav friktion, kraftig slitagebeskyttelse, brændstofreduktion og øget effekt. Reducerer eller minimerer mislyde, der er opstået over tid i motorer og manuelle gearkasser

GRUNDSTOF ATOM NR. 5
Ceramic er baseret på Bor og er det stærkeste og mest friktionsreducerende af alle olieadditiver på markedet.

Bor er det 5. grundstof i det periodiske system og kategoriseret som et såkaldt halvmetal og er derfor i stand til, kemisk, at binde sig til andre metaller. Nanobor har den laveste kendte friktionskoefficient af alle kendte stoffer i verden.

ØGET PERFORMANCE
Genopretter og øger en motors oprindelige effekt. Opbygger en stærk og langtidsvirkende beskyttelse af alle motorkomponenter og reducerer co2 udledningen – (genopretter fabrikantens emissionsværdier). Reducerer slitage på knastaksler og dæmper lyden fra tikkende løftere.

ØKONOMISK
Ceramic coater metaloverflader med nanobor og skaber en glat overflade med ultralav friktion og meget høj tæthed. Ceramic giver brændstof- eller temperaturreduktion afhængig af i hvilken applikation den benyttes med kundetilfredshedsgaranti.

FLERE OLIETYPER
Ceramic kan anvendes i flere forskellige olietyper og ikke kun i motorolier. Udover brug i motorer, kan produktet benyttes til reducering af støj og olietemperatur i manuelle gearkasser, bagaksler, navreduktioner, cirkulations- og hydrauliksystemer.

FORDELE

 • Reduceret brændstofforbrug
 • Øget effekt
 • Giver ultralav friktion
 • Reduceret slitage
 • Reducerer olieforbrug
 • Lavere transmissionsstøj
 • Lavere olietemperatur
 • Fjerner støj fra “tikkende” hydrauliske løftere
 • Blandbar med alle olietyper
 • Skader ikke katalysatorer og partikelfilter

BRUGSANVISNING

 1. Hældes direkte i olien og giver fuld effekt efter ca. 150 km.
 2. Tilføjes ved hvert olieskift for at bevare effekten

ANVENDELSESOMRÅDER:
Alle benzin- og dieselmotorer, manuelle gearkasser, bagaksler og andre oliesystemer med øget temperatur eller støj.