KØLESYSTEM

#400 CLEAN & COOL

KØLERRENS

# 400 Clean & Cool renser effektivt kølesystemer for slam, rust, kalk og andre aflejringer, der over tid opstår i kølesystemer. Skånsom mod gummi og metal.

OVEROPHEDNING
Med tiden dannes der rust, slam og kalk i et kølesystem, hvilket skaber dårligere cirkulation og forringer kølekapaciteten.

ÆLDRE KØRETØJER
Der ses ofte et stort behov for rengøring af kølesystemer i mange ældre biler og entreprenørmaskiner samt andre vandbårnesystemer.

EFFEKTIV RENGØRING
Clean & Cool opløser effektivt oxideringer, rust og kalk fra metaloverfladerne i kølesystemer.

SIKKER BRUG
Skader ikke gummi, plast, metallegeringer og pakninger.

DOSERING
3 – 5 % af systemets volumen.
Eks. 1 liter til et kølesystem på 20 – 30 liter.

BRUGERVEJLEDNING

 • Påfyld den korrekte dosis af Clean & Cool i kølesystemet
 • Kør mindst 60 – 120 min
 • Aftab kølesystemet helt
 • Skyl hele systemet med vand for at fjerne alt snavs og rester af produktet
 • Fyld op med vand og kølervæske (glykol)

OBS! Vær forsigtig, når du tømmer kølesystemet, da varmtvand eller damp fra den varme køler kan forårsage alvorlige forbrændinger.

#401 KØLERTÆTNER

TÆTNER UTÆTHEDER

# 401 Kølertætning tætner hurtigt og permanent lækager der er opstået i et kølesystem. F.eks. radiatorer, varmeapparater og kølere i biler samt pakninger og små revner i motorblokke. Fungerer desuden i en lang række andre typer varmeanlæg.

HURTIG VIRKNING
Kølertætning fordeler sig hurtigt i det cirkulerende kølesystem/varmesystem og stopper lækage inden for ca. 30 minutter.

BESKYTTER
Samtidig med at utætheden tætnes, beskyttes systemet mod korrosion og opbygning af kalk.

ALLE MATERIALER
Kompatibel med alle typer materialer, der kan forekomme i et varmeanlæg. Kølertætning er desuden kompatibel med alle glykoler og andre vandblandbare væsker.

DOSERING
2 % kølertætning er tilstrækkeligt til at tætne et utæt kølesystem i et køretøj. I større køleanlæg kan doseringen reduceres med en procentdel.

BRUGSANVISNING

 • Omryst før brug
 • Tilføjet til cirkulations systemet
 • Ved påfyldning i ekspansionsbeholdere skal beholderen tømmes, hvis den ikke har cirkulation igennem
 • Start motoren/cirkulationspumpen og sørg for at systemet cirkulerer
 • Kør motoren/systemet i min. 30 minutter
 • Indstil varmestyringen til maksimal varme eller helt slukket. (Ved lækage i varmeapparat = maksimal varme.)

ANVENDELSESOMRÅDER

 • Kølesystem i køretøjer
 • Varmeanlæg i bygninger
 • Gulvvarmeslanger mv.