AEROSOLER

#200 DRI-PLATE

TØRSMØRING

# 200 Dri-Plate er et kraftigt tørsmøremiddel. Baseret på Molydendisulfid (MoS2). Dri-Plate reducerer friktionen i gevind og modstår temperaturer op til +450°C og er fremragende til alle applikationer, hvor et tørsmøremiddel ønskes.

TØR SMØRING
Ved påføring tørrer Dri-Plate på få sekunder og opbygger en tør, kraftigt, smudsafvisende og smørende overflade.

LAV FRIKTION
Dri-Plate forhindrer skader og slitage i f.eks. boltsamlinger. Minimerer friktionsvarme i gevind, der ofte får små eller skarpe snit. Fremragende til applikationer med statisk belastning.

SMØRING AF ÅBNE DREV
Dri-Plate fungerer fremragende til smøring af plast- og stålgear i et snavsede og støvede miljøer, da det ikke binder snavs.

BINDER IKKE SNAVS
Dri-Plate er overlegen i forhold til andre typer montagepastaer såsom kobber, aluminium og zink pastaer, da Dri-Plate ikke bliver sej i kulde og ikke binder snavs i samme udstrækning som andre lign. produkter.

ANVENDELSESOMRÅDER:

 • Boltsamlinger
 • Gevind
 • Hjulbolte
 • Trækaksler
 • Ovn kæder
 • Plast drev
 • Ståldrev
 • M.m.
#209 ANTI-SEIZE

MONTAGEPASTA

#209 Anti-Seize er en trykfast, højtemperaturfedt med indhold af bløde metaller. Designet til applikationer som f.eks. boltsamlinger udsat for tryk, varme og ætsende miljø op til + 1100 ° C. Letter demontering og forhindrer galvanisk korrosion mellem metallegeringer. Fremragende som en ekstremfedt til hydraulikhammere.

MONTERING
Anti-Seize er hovedsageligt til montering af boltesamlinger for at forhindre friktion, slitage og korrosion.

FOREBYGGER SLITAGE
Behandling med Anti-Seize giver en langvarig beskyttelse mod skæring, fastklemning og korrosion. Efter perioder under vanskelige forhold med varmepåvirkning og vibrationer vil komponenter lettere kunne adskilles og tid spares.

FORSEGLING MED BØDE METALLER
Indeholder findelte lamelpartikler af aluminium, grafit og mikroniseret talkum. Under tryk danner disse stoffer en ensartet matrix på metaloverflader, som modvirker såvel slitage som indtrængning af forurenende stoffer.

HØJTEMPERATUR
Anti-Seize er et langtidsvirkende smøremiddel i applikationer med varme, da det ikke har noget smeltepunkt, hvilket forhindrer bortløbning af produktet.

FORDELE

Intet smeltepunkt
Tåler temperaturer <+ 1100 °C
Vandresistent
Til høj til statisk belastning
resistent over for syrer mv.

HYDRAULHAMMERE
Anti-Seize er fremragende til smøring af hydraulikhamre. Fedten har intet smeltepunkt og indeholder stoffer som modstår alt fra statiske til ekstreme trykbelastninger.

ANVENDELSESOMRÅDER:

 • Boring
 • Bremser
 • Boltsamlinger
 • Glidelejer
 • Hydraulikhammere
 • Trapezgevind
 • Turbo
 • Trækaksler
 • Stråler
 • Udstødningssystemer m.m.

Anbefales især til applikationer, hvor kobber kan være elektrisk eller kemisk aktivt, og hvor brug af blyholdige produkter skal udelukkes pga. eventuel kontakt med fødevarer og drikkevand.

#256 SYNGUARD

HØJTEMPERATURFEDT -H1

Synguard -H1 er et fuldsyntetisk fødevaregodkendt fedt til applikationer med ekstremt tryk, vand, vanddamp, kulde eller høje temperaturer. Specielt udviklet til smøring af fødevare,- og medicinskudstyr.

LEVNEDSMIDDELFEDT
Synguard -H1 er en levnedsmiddelfedt af højeste kvalitet, baseret på den reneste polyalphaolefin (PAO) syntetiske base med fortykningsmiddel af bentonit.

TEMPERATURER
Synguard er et højtemperaturfedt, der i kortere perioder kan modstå op til +260°C og ikke har noget droppunkt. Udviser samtidig fremragende funktionalitet i temperaturer ned til -40 °C.

VANDRESISTENT
Synguard er en vandresistentfedt. Fremragende til applikationer, der udsættes for vand, vanddamp og kulde.

HØJE TRYK OG OMDREJNINGER
Synguard er en multifunktionel, fleksibel og vedhæftende fedt til applikationer med lave til høje belastninger og hastigheder op til 7.000 rpm.

FORHINDRER BAKTERIEVÆKST
Synguard indeholder konserveringsmidler, der effektivt kontrollerer, forsinker og forhindrer vækst af listeriabakterier, hvis fedtet kommer i kontakt med fødevarer.

FORDELE

 • Fremragende mod afspulning med vand
 • Resistent overfor vækst af listeriabakterier
 • Meget gode kuldeegenskaber
 • Forskydning og mekanisk stabil
 • Overlegen slitagebeskyttelse
 • Ekstreme højtryksegenskaber
 • Forhindrer rust og oxidation
 • Forhindrer termisk nedbrydning
 • Intet drop point
 • Stabil mod sure emner
 • Bevarer sin konsistens
 • Fremragende til centralsmøring
 • Meget høj vedhæftning

ANVENDELSESOMRÅDER
Kuglelejer – Rullelejer – Ledlejer – Glidelejer – Nålelejer – Kugleskruer – Bøsninger – Vanger – Kranudskud.

BLANDBARHED
Synguard er baseret på fortykkere af polyurea og er derfor ikke blandbar med andre typer fedt, som ikke er baseret på polyurea, i lukkede applikationer som f.eks. lejehuse.

#273 SILVER STREAK

ÅBNETANDHJUL OG GLIDEFLADER

Silver Streak er en vandfastfedt til store åbnetandhjul og glideflader der udsættes for ekstreme tryk.
Baseret på semisyntetisk paraffinolie med fasteemner der modstå ekstremt høje belastninger. Tilbyder en fysisk og kemisk stabilitet samt en ekstra høj vedhæftning der minimerer udpresning, slitage og normalt øger tiden mellem smøreintervaller 2-4 gange.

UNIK EGENSKAB
Silver Streak indeholder en kombination af flere faste stoffer, der effektivt forhindrer metalkontakt.
Giver en sej stødabsorberende smørefilm der minimerer vibrationer, støj og slitage.

HØJT TRYK
Silver Streak har en fysisk og kemisk stabilitet med en særlig sejhed (thixotropic) og håndtere let, belastninger på mere end 35 tons/cm2.

LAVT FORBRUG
Den ekstreme vedhæftning og højtryksegenskaberne kan reducere forbruget 2-4 gange if. tilsvarende produkter på markedet.

FLERE VISKOSITETER
Produktet fås i flere viskositeter, fra olie SAE 250 (vg 1000) til fedt fra nlgi000 til nlgi2. Pumpbar i kulde fra -40 °C til -7 °C afhængig af variant.

LANG ELLER KORTTRÅDET
Silver Streak i den kraftigste viskositet fås som en både kort- og langtrådet fedt. Tilpasset til enten høje hastigheder i åbnegear eller langsomt kørende applikationer.

DREJESKAMLER & GEAR
Silver Streak viser sin styrke og holdbarhed på drejeskamler (5th wheel) og i åbne gear.

GEARKASSER
Silver Streak er optimal til langsomt kørende gearkasser og snekkegear i viskositeter fra iso vg 100 til 680 cst. Produktet holder applikationer som nye, grundet den ekstreme trykfasthed, vedhæftning og den unikke konsistens, der gør at produktet til alle tider er tilstede overalt i applikationen.

FORDELE

 • Meget kraftig vedhæftning
 • Kraftig smørefilm
 • Stødabsorberende effekt ved statiskbelastning og lave hastigheder
 • Resistent overfor vand og salt
 • Minimerer vibrationer
 • Tørrer eller skaller ikke
 • Kan ikke afspules med vand
 • Forlænger smøreintervaller

ANVENDELSESOMRÅDER
Åbne gear, Tandstænger, Drejeskamler, Glideflader, Roto-tilt, Svingkranse, Dorne, Bøsninger, Store åbne kæder, Minedrift, Stålværker, Kraftværker, Marine, Skiftespor og langsomt kørende gearkasser.

#273 5TH WHEEL GREASE

LASTVOGNSSKAMLER

#273 5th Wheel Grease er en meget kraftig vandfastfedt til lastvognsskamler der udsættes for ekstreme tryk. Baseret på semisyntetisk paraffinolie med fasteemner der modstår ekstremt høje belastninger. Tilbyder en fysisk og kemisk stabilitet samt en ekstra høj vedhæftning der minimerer afskrælning samt slitage og reducerer smøretiden op til 75% if. konkurrerende produkter.

UNIK EGENSKAB
Silver Streak indeholder en kombination af flere faste stoffer, der effektivt forhindrer metalkontakt.
Giver en sej stødabsorberende smørefilm der minimerer vibrationer, støj og slitage.

HØJT TRYK
Silver Streak har en fysisk og kemisk stabilitet med en særlig sejhed (thixotropic) og håndtere let, belastninger på mere end 35 tons/cm2.

LAVT FORBRUG
Den ekstreme vedhæftning og højtryksegenskaberne kan reducere forbruget 2-4 gange if. tilsvarende produkter på markedet.

FLERE VISKOSITETER
Produktet fås i flere viskositeter, fra olie SAE 250 (vg 1000) til fedt fra nlgi000 til nlgi2. Pumpbar i kulde fra -40 °C til -7 °C afhængig af variant.

LANG ELLER KORTTRÅDET
Silver Streak i den kraftigste viskositet fås som en både kort- og langtrådet fedt. Tilpasset til enten høje hastigheder i åbnegear eller langsomt kørende applikationer.

DREJESKAMLER & GEAR
Silver Streak viser sin styrke og holdbarhed på drejeskamler (5th wheel) og i åbne gear.

GEARKASSER
Silver Streak er optimal til langsomt kørende gearkasser og snekkegear i viskositeter fra iso vg 100 til 680 cst. Produktet holder applikationer som nye, grundet den ekstreme trykfasthed, vedhæftning og den unikke konsistens, der gør at produktet til alle tider er tilstede overalt i applikationen.

FORDELE

 • Meget kraftig vedhæftning
 • Kraftig smørefilm
 • Stødabsorberende effekt ved statiskbelastning og lave hastigheder
 • Resistent overfor vand og salt
 • Minimerer vibrationer
 • Tørrer eller skaller ikke
 • Kan ikke afspules med vand
 • Forlænger smøreintervaller

ANVENDELSESOMRÅDER
Åbne gear, Tandstænger, Drejeskamler, Glideflader, Roto-tilt, Svingkranse, Dorne, Bøsninger, Store åbne kæder, Minedrift, Stålværker, Kraftværker, Marine, Skiftespor og langsomt kørende gearkasser.

#300 WIRE LUBE

WIRESMØRING

Wire Lube er et kraftigt, højtydende wiresmøremiddel. Designet til at yde ekstrem slitage- og korrosionsbeskyttelse i/på wirer der er udsat for høje belastninger, slam, vand, saltlage og kemiske angreb. Binder ikke snavs og tilbyder fuld funktionalitet i alle slags klima.

FASTE INDHOLDSSTOFFER
Wire Lube er baseret på en kombination af paraffiniske mineralske og syntetiske olier med kraftige additiver, der kan modstå ekstremt høje statiske belastninger i langeperioder.

HØJTRYKS EGENSKABER
Indeholder højtryksadditiver bestående af molybdændisulfid og en række andre additiver, der tilsammen giver en pålidelig slitagebeskyttelse ved den statiske belastning, som en wire udsættes for. Wire Lube kan håndtere tryk op til 35 tons/cm2.

EFFEKTIV PENETRERING
Den tynde olie er nem at påføre med pensel, spray eller som aerosol.
Den penetrerer med hidtil uset effektivitet til en wirers indre dele og hæfter samtidig på alle overflader overalt i wireren.
Smøremidlet indeholder et specielt opløsningsmiddel, der giver produktet sin unikke og meget effektive krybeevne.
Efter påføring fordamper opløsningsmidlet, og smøremidlet genvinder sin oprindelige viskositet og vedhæftning.

KRAFTIG BESKYTTELSE
Skaber en modstandsdygtig beskyttende barriere af faste stoffer, der beskytter wireren mod korrosion, når denne udsættes for vand, saltvand eller andre kemiske angreb.

SMUDSAFVISENDE
Efter påføring skabes en smudsafvisende overflade samtidig med, at penetreringen fortsætter til wirerens inderste tråde.
Et smøremiddel med ekstrem funktion i alle slags klima.

LANGTIDSHOLDBAR
Friktionen mellem wirerens inderste tråde reduceres betydeligt ved stræk og på wirerens yderside ved oprulning, hvilket viser sig efter lang tid, hvor wiren stadig vil være som ny.

#302 MOLY CHAIN LUBE

KÆDESMØRING

# 302 Moly Chain lube er et ekstra trykfast kædesmøremiddel til alle typer kæder og hastigheder. Fås i varianter fra ekstremt penetrerende til drypfri & vedhæftende afhængig af viskositet.

LÆNGER HOLDBARHED
Moly Chain lube er baseret på flere forskellige baseolier, som er tilsat en speciel trykfast additivteknologi, der giver kæder, der arbejder under meget hårde forhold op til 3 gange længere levetid sammenlignet med traditionelle kædeolier.

TRYK FORSTÆRKET
Indeholder friktionsreducerende og kraftige EP-additiver af PTFE og syntetiseret molybdændisulfid. Disse stoffer danner en kraftig, glat og fastsmørefilm på metaloverflade og beskytter kæder i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende. Modstå tryk op til 35 tons/cm2.

RESISTENT
Moly Chain Lube er særligt resistent over for vand, saltlage og flere andre slags kemiske angreb.

VISKOSITET 150
En klæbende og drypfri kædeolie, som er velegnet til større kæder i mindre støvede omgivelser.

VISKOSITET 68
En effektiv penetrerende kædeolie med lav vedhæftning. Kan anvendes i både snavsede og rene miljøer og til de fleste hastigheder.

OLIE TIL STØVET MILJØ
Viskositet 22 er gennemsigtig, binder ikke snavs og trænger let ind i alle bevægelige dele af kæden, hvilket også er tilfældet ved O-ringskæder. Fremragende til små kæder i alle slags miljø samt til kæder der udsættes for ekstremt snavsede miljøer.

CENTRAL SMØRING
Viskositet 46/120 er en tynd, penetrerende og let pumpbar specialolie til centralsmøresystemer i ekstremt støvede miljøer. Indeholder flere forskellige baseolier og opløsningsmidler. En olie, der ved påføring, først renser kæder og efterfølgende kraftigt øger sin viskositet fra vg 46 til vg 120 og derefter opnår sin høje vedhæftning og styrke i alle kædens dele.

ANVENDELSESOMRÅDER
Cykler, motorcykler, Mineindustri, marineudstyr, mobilt og industrielt udstyr, skraldebiler, Skovbrug og landbrug (specielt til rundballepressere).

#307 EXTREME CRANE LUBE

KRANSMØRING

#307 Extreme Crane Lube er et fuldsyntetisk smøremiddel til kranudskud. Produktet er baseret på syntetiske PAO olier og syntetiseret MoS2 samt en patenteret EP additivteknologi. Et kraftigt vedhæftende smøremiddel til applikationer med høje krav.

STÆRK & UNIVERSAL
Udviklet til glidende bevægelser og høje tryk. Det vedhæftende og vandresistente smøremiddel kan sammenlignes med en smørefedt og er i en liga for sig selv. Produktet har vist sig ekstremt populært indenfor kranbranchen i bl.a. USA.

LAVFRIKTION & HØJSTYRKE
Extreme Crane Lube tilbyder kraftig vandresistens, højt indhold af PTFE og er trykforstærket med Micron Moly®, en type *syntetiseret molybdendisulfid der coater metaloverflader og modstår tryk op til 35 tons / cm2. Tilsammen tilbyder disse stoffer en ekstrem slitagebeskyttelse ved høje tryk og i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

TIXOTROPISK
Extreme Crane Lube indeholder et specielt opløsningsmiddel, der gør produktet let at påføre med enten tryksprøjte, lavtrykssprøjte eller som aerosol. Efter påføring fordamper opløsningsmidlet på sekunder og Extreme Crane Lube hæfter direkte på overfladen uden at løbe eller dryppe. Produktet genvinder efter ca. 1-2 min. sin oprindelige høje viskositet og vedhæftende konsistens.

FORDELE

 • Multifunktionel
 • Trykforstærket med Micron Moly® og PTFE
 • Ekstrem vedhæftning
 • Drypfri
 • Kraftigt korrosionsbeskyttelse
 • Kraftig og fleksibel smørefilm
 • Høj resistens mod salt, alkalier og syre
 • Resistent overfor vand
 • Forlængede smøreintervaller
 • Påvirker ikke gummi & plast

ANVENDELSESOMRÅDER:
Mobilkraner · Lastvognskraner · Glideflader · Vanger · Støtteben · Teleskoplæssere · Teleskoptrailere · Spunshamre · Marineapplikationer m.m.

ANBEFALINGER:
Effer, Fassi, Erkin World Power, MPG, Leibherr, Palfinger, HMF og HIAB mf.

APPLICERING
Extreme Crane Lube påføres nemt som aerosol eller med 5, 10 eller 20 L tryksprøjte samt Gloria Clean Master EX 100 lavtrykssprøjte, pensel eller malerrulle. – (Spørg vores konsulenter efter priser og muligheder if. smøreudstyr).

*Brugen af Syntetiseret Moly gør det muligt at benytte Extreme Crane Lube i applikationer der har restriktioner if. brug af smøremidler, der indeholder molybdændisulfid (MoS2) og grafit.
#308 EXTREME

STÆRK & VEDHÆFTENDE

# 308 Extreme er et meget kraftigt og universalsmøremiddel til alle tænkelige formål inden for vedligehold eller som et effektivt smøremiddel til vanger og andre større lineære føringer. Extreme er et ekstremt vandresistent og meget trykfast smøremiddel med en ekstrem vedhæftning.

STÆRK OG UNIVERSAL
Udviklet til glidende bevægelser og høje tryk. Det ekstremt vedhæftende og gennemsigtige smøremiddel kan sammenlignes med en fedt og er noget ud over det sædvanlige. Produktet meget populært indenfor de fleste former for vedligehold.

TRYKFAST
Extreme er et kraftigt smøremiddel, der er trykforstærket med syntetiseret molybdændisulfid og PTFE. Disse stoffer giver ekstra kraftig beskyttelse. Extreme tilbyder en meget høj vandresistens og er meget svær at fjerne unde brug af opløsningsmidler.

EKSTREM VEDHÆFTNING
Når Extreme påføres på en lodret overflade, klæber produktet direkte til denne uden at løbe eller dryppe.

VANGER
Extreme fås i en specialudviklet version til nem og effektiv smøring af vanger eller andre større lineære føringer og glideflader. Påføres let med lavtrykssprøjte til efterfyldning. Produktet er hurtigt blevet populært indenfor forskellige former for vedligehold.

EGENSKABER

 • Høj vandresistens
 • Ekstrem vangeolie
 • Meget høj vedhæftning
 • Kraftig korrosionsbeskyttelse
 • Kraftig smørefilm
 • Højresistent over for salt, alkalier og syrer

FORDELE

 • Forlænger smøreintervaller
 • Påvirker ikke gummi og plast
 • Indeholder PTFE & syntetiseret Moly
 • Drypfri
 • Multifunktionel

ANVENDELSESOMRÅDER:

 • Bolte & møtrikker
 • Glideflader
 • Vanger
 • Kranudskud
 • Store lineære føringer
 • Hjulbolte
Aerosoler från Payback Lubricants
#309 SLIDE & CHAIN

VANGE & KÆDEOLIE

309 Slide & Chain er en højtydende vange, – og kædeolie. Et kraftigt vedhæftende og trykfast smøremiddel til glidende bevægelser. Giver exceptionelt høj reduktion af olieforbrug, når den bruges som vangeolie i værktøjsmaskiner med skærevæsker og kølesmøremiddel.

ALSIDIG
Slide & Chain er et multifunktionelt smøremiddel i 400 ml spraydåse eller som en ren vange- og kædeolie med høj trykmodstand for minimalt slitage.

TRYK FORSTÆRKET
Slide & Chain er trykforstærket med molybdændisulfid (MoS2) og PTFE og håndterer tryk op til 35 tons/cm2. Disse tilsætninger yder meget kraftig beskyttelse under tryk, stød, vibrationer og i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

LAVT FORBRUG
Den høje vedhæftning og vandresistens betyder, at olien forbliver i applikationen meget længere end tilsvarende produkter på markedet, ligesom produktet forhindrer vibrationer i perioder hvor mængden af smøremidlet er minimal. Således kan smøreintervallerne eller volumen reduceres op til 4 gange i f.eks. CNC-maskiner og drejebænke, hvilket giver store fordele i forhold til skærevæskens levetid og funktion.

FORDELE OG KÆDER

 • Trykforstærket
 • Indeholder molybdændisulfid
 • Minimerer slitage
 • Høj bæreevne
 • Høj vedhæftning
 • Høj vandresistens
 • Fremragende korrosionsbeskyttelse
 • 2 gange længere smøreinterval

VÆRKTØJSMASKINER (CNC)

 • Reduceret forbrug – op til 3-4 gange
 • Øget levetid for skærevæsker
 • Reduceret systemvedligeholdelse
 • Forbedret overfladekvalitet
 • Høj bæreevne
 • Høj vedhæftning
 • Forhindrer vibrationer
 • Hurtig vand separation
 • Svært at afspule med vand
 • Forhindrer opbygning af lak og andre aflejringer

ANVENDELSESOMRÅDER:

 • CNC maskiner
 • Vanger
 • Elevatorer
 • Kæder
 • Kugleskruer
 • Lineære guider
 • Trapezgevind. m.m.

OVERHOLDER / OVERSTIGER:
Cincinnati Machine P-47, -50, -53, -63, -74. S.I.P. Manufacturing ISO 19378/ISO 6743-13 GA, GB. DIN CGLP. U.S. Steel 224 AGMA 9005-E02, 250.04, 251.02.

Aerosoler från Payback Lubricants
#325 TAP SHIELD

BORE & SKÆREOLIE

# 325 Tap Shield er en bore,- og skæreolie udviklet til hård bearbejdning. Indeholder overfladeaktive stoffer, der kan modstå tryk på 35.000 kg/cm2. Produktet genererer minimal til ingen røg ved brug, hvilket øger muligheden for visuelt at besigtige den enkelte arbejdsopgave. Fjernes let med vand ved rengøring.

HØJ YDEEVNE
Tap Shield er et højtydende smøremiddel til boring, gevindskæring, fræsning, drejning, oprømning og dybe lodrette huller uden røgudvikling.

KRAFTIG SMØREFILM
Når Tap Shield kommer i kontakt med den varme grænseflade mellem 2 emner, aktiveres et meget kraftigt smøremiddel med indhold af ​​syntetiseret Molybdændisulfid, som danner en fastsmørefilm, der kan modstå meget høje tryk op til 35.000 kg/cm2.

EFFEKTIV BEHANDLING
Ved brug sker en kemisk metalbinding hvorefter friktion, slitage og temperatur reduceres kraftigt i skæreværktøjet, samtidig med at den bearbejdede overflade opnår en særligt høj overfladefinish.

MATERIALE
Velegnet til alle typer metaller såsom rustfrit og syrefast stål, støbejern, aluminium, kobber, messing eller nikkellegeringer mv.

ALUMINIUM
Fremragende til al bearbejdning og slibning af aluminium, idet udtværing helt elimineres og giver en markant forbedring af overfladefinishen.

BLANDBAR MED VAND
Tap Shield er fuldstændig vandopløselig, hvilket gør rengøringen efter brug lettere. Kan også fortyndes med vand i cirkulationssystemer.

FORDELE

 • Røgfri
 • Giver præcise gevind
 • Fjernes med vand
 • Fremragende smøring
 • Høj overfladefinish og kvalitet
 • Hurtig varmeafledning
 • Forlænget holdbarhed på værktøj
 • Biostabil og bioresistent
 • Misfarver ikke aluminium, kobber, messing og bronze
 • Forhindrer svejsning, brænding og slitage
 • Til slibning af aluminiumssvejsninger

APPLICERING
Påføres direkte på skæreværktøjet med spray, børste, dryp eller cirkulerende smøresystem.

ANVENDELSESOMRÅDER:
Boring, rømning, gevindskæring, fræsning og drejning.

#335 PENETRO

MULTIFUNKTIONEL

# 335 Penetro er en ekstrem højtydende krybeolie, der indeholder Moly og PTFE. En tynd olie, der kan modstå høje belastninger og fortrænger vand med hidtil uset styrke. Løsner effektivt fastrustede dele og beskytter mod oxidation og korrosion.

KRAFTIG PENETRERING
Penetro er en ekstrem krybeolie, der nemt løsner fastrustede dele. Ved længere virkningstid løses selv de mest umulige opgaver.

TRIPLE RUSTBESKYTTELSE
Penetro har flere friktions- og korrosionshæmmende tilsætninger som Molybdændisulfid, PTFE og en speciel type anti-korrosionsmiddel. Disse danner tilsammen en beskyttende barriere, der yder en tredobbelt beskyttelse mod slitage, friktion, oxidation og korrosion.

KRAFTIG SMØREFILM
Penetro er en stærk, tynd og ikke klæbende smøreolie, der tåler meget høje belastninger, hvilket gør den til en meget universel og meget populær smøreolie indenfor vedligehold.

SMØRING UNDER VAND
Penetro fortrænger effektivt vand og produktets smørefunktion er meget høj selv under vand. Kan bruges til enkelt og nem konservering af materiale, reservedele og konstruktioner under normale forhold.

ELEKTRONIK
Penetro fortrænger fugt og vand samt opløser og forhindrer oxidation, hvilket gør den til en fremragende kontaktspray.

FORDELE

 • Langtidsvirkende smørefilm
 • Tåler høje belastninger
 • Høj penetrering
 • Smører effektivt under vand
 • Fortrænger vand
 • Kraftig korrosionsbeskyttelse
 • Fremragende som olie til luftværktøj
 • Indeholder ikke silikone

ANVENDELSESOMRÅDER:

 • Køretøjs- og vedligeholdelsesafdelinger
 • Wirer
 • Kæder
 • Bolte & møtrikker
 • Elevator
 • Låse
 • Luftværktøj
 • Lejer
 • Hængseler
 • Kontrollere
 • Marine
 • Kontaktspray til elektronik 12-24V
 • Fugtige miljøer
 • Oxideringer
 • Konservering (Let)
#335R GUN OIL

VANDRESISTENT

#335R Gun Oil er en ekstrem kraftig krybeolie som er udviklet til vedligehold af våben. Løsner effektivt fastrustede dele, beskytter mod oxidering og korrosion, samtidig med at optimal funktion i våbnet opretholdes. En tynd våbenolie der fortrænger vand og minimerer hæfte af snavs og støv med en hidtil uset styrke.

KRAFTIG PENETRERING
Gun Oil er en højeffektiv krybeolie til våben der let smører de mindste hulrum og løsner fastrustede dele. Ved længere virkningstid løses selv de meste krævende opgaver.

TRIPEL RUSTBESKYTTELSE
Gun Oil indeholder en række friktions- og korrosionshæmmende tilsætninger som f.eks. syntetisk molybdendisulfid og PTFE samt en speciel patenteret type rustbeskytter. Tilsammen opbygger disse bestanddele en 3 dobbelt beskyttelse mod fugt, friktion, oxidering og korrosion.

VEDLIGEHOLD
Gun Oil er en stærk, tynd og klæbefri olie der tåler meget højbelastning. Produktet er et ekstremt universalt og populært produkt indenfor vedligehold og smøring af alle slags våben m.m.

ALL ROUND BESKYTTELSE
Gun Oil opløser rust, fortrænger vand og minimerer hæfte af snavs og støv og udviser en smøreevne af hidtil uset styrke under de fleste forhold. Anvendes til konservering af våbendele og andre lignende emner.

ANDET
Gun Oil fortrænger fugt og vand og forhindrer oxidering, hvilket gør den særdeles velegnet som kontaktspray til ATV maskiner eller andet kørende jagtmateriel. Kan desuden benyttes til smøring af kabler, kæder og andre bevægelige dele på ATV maskiner og trailere m.m.

FORDELE

 • Langtidsvirkende smørefilm
 • Tåler meget højbelastning
 • Høj krybeevne
 • Smører effektivt i alt typer miljø
 • Kan benyttes i alt slags vejr
 • Minimalt hæfte af snavs
 • Minimalt hæfte af støv
 • Fortrænger vand og beskytter mod rustangreb
 • Garanterer problemfri funktion
 • Ultimativ effektivitet i alle bevægelige dele
 • Indeholder ikke silikone
 • Syrefri

ANVENDELSESOMRÅDER:
Våben, jagtkøretøjer, kæder, kabler, bolte & møtrikker, låse, hængsler, kontaktspray 12-24V, alle typer miljø, alt slags vejr, oxidering, konservering, vedligehold, beskyttelse m.m.

#338 PENETRO GREEN -H1

KÆDE- & KRYPEOLIE

# 338 Penetro Green -H1 er et særligt universalt smøremiddel til vedligehold og kædesmøring i levnedsmiddel,- og medicinalbranchen. Penetrerer, smør og beskytter alle typer bevægelige dele, hvor tilfældig kontakt med fødevarer eller medicin kan forekomme.

KRAFTIG SMØREFILM
Penetro Green er et stærkt, tyndt og klæbefrit, levnedsmiddel godkendt smøremiddel. Fri for allergener og fremragende til alle former for smøring indenfor vedligehold og kædesmøring.

KÆDESMØREMIDDEL
Penetro Green udviser højfunktion som kædesmøremiddel. Indeholder giftfrie friktionsreducerende stoffer, der beskytter mod den statiske trykbelastning, som kæder udsættes for, hvilket øger kædens holdbarhed betragteligt if. konventionelle kædeolier.

BESKYTTENDE OVERFLADE
Penetro Green indeholder flere friktions,- korrosionshæmmende tilsætninger. Disse danner tilsammen en beskyttende barriere, der giver tredobbelt beskyttelse mod friktion, fugt, oxidation, korrosion og andre ætsende faktorer, der kan skade funktionen.

FOREBYGGER BAKTERIER
Penetro Green indeholder et fødevaregodkendt konserveringsmiddel, der effektivt kontrollerer, forsinker og forhindrer væksten af ​​bakterier, mug og skimmelsvamp i applikationen.

SMØRING UNDER VAND
Penetro Green fortrænger vand og giver tilbyder en høj smøreevne selv under vand. Kan også bruges til lette konservering af materialer og reservedele under normale forhold.

FORDELE

 • Fødevareklassificeret -H1
 • Indeholder ingen allergener
 • Penetrerende
 • Universal indenfor vedligehold
 • Trykforstærket
 • Opbygger en langtidsvirkende smørefilm med lav friktion
 • Løsner fastrustede dele og komponenter
 • Beskytter mod fugt og rust
 • Tåler meget høje belastninger sammenlignet med andre tynde olier

ANVENDELSESOMRÅDER:

 • Kæder
 • Wire
 • Bolte & møtrikker
 • Elevator
 • Låse
 • Luftværktøj
 • Lejer
 • Hængseler
 • Kontrollere
 • Fugtige miljøer
 • Fjernelse af oxideringer mv.
#600 CLEANER

MULTIFUNKTIONEL TIL RESERVEDELE & ELEKTRONIK

# 600 Cleaner opløser hurtigt og effektivt olie, fedt og andre former for snavs fra dele og elektriske komponenter. Meget brugervenlig og mere sikker for diverse overflader, da den ikke indeholder acetone som kan skade lak, plast og gummi m.m. Cleaner tilbyder en længere fordampningstid end konkurrerende produkter, hvilket giver sig til udtryk via et væsentligt lavere forbrug.

HURTIG OG ENKELT
Cleaner udviser en kraftig smuds- og fedtopløsende evne som gør, at den hurtigt fjerner størknet fedt, olie og andre urenheder fra f.eks. bremse-, motor- og elektronikdele mv.

SIKKER I BRUG
Påvirker ikke plast eller gummi og beskadiger ikke autolak, da produktet er fri for acetone.

FORTRÆNGER FUGT
Cleaner fortrænger effektivt fugt og vand og kan derfor benyttes til såvel afrensning som elektronikspray.

FORDELE

 • Skader ikke autolak og andre overflader
 • Indeholder ikke acetone
 • Længere fordampningstid end acetonebaserede produkter og andre typer bremserens
 • 2-3 gange lavere forbrug sammenlignet med traditionel bremserens men med samme rengøringsevne

ANVENDELSESOMRÅDER:

 • Elektronikrens
 • Bremsedetaljer
 • Fjernelse af fedt og olie
 • Lamel- og koblingsdele
 • Fjernelse af lim
 • Motordele
 • Lejer
 • Rengøring før lakering mv.

SKÅNSOM FOR

 • Autolak
 • Glas
 • Metal
 • Plast
 • Gummi
 • Keramik
 • Sten
#620 GLASS CLEANER

GLASRENS – SKUMSPRAY

#620 Glass Cleaner er et rengøringsmiddel til glas, plexiglas, plast eller lakerede overflader. Opløser effektivt forskellige typer snavs og fedt.

EFFEKTIVT
Glass Cleaner er et meget effektivt, lugtfrit og skånsomt rengøringsmiddel til rengøring af bl.a. akryl, plexiglas, glas samt en række andre blanke eller malede overflader. Produktet efterlader ikke striber eller rester.

BRUGERVENLIGT
Glass Cleaner skummer op ved påføring og hæfter derfor på den behandlede overflade uden at løbe. Dette gør produktet let i brug, samtidig med at forbruget reduceres.

ANVENDELSESOMRÅDER

 • Plexiglas
 • Glas
 • Plast
 • Rustfrioverflader
 • Spejle
 • Keramiske kogeplader – (ikke varm)

FJERNER EFFEKTIVT

 • Snavs
 • Fedt
 • Støv

Brugsanvisning:
Glass Cleaner sprøjtes direkte på den ønskede overflade og produktet lades virke i 30-60 sek. hvorefter aftørring, polering kan ske med enten papir eller microfiberklud indtil ønsket resultat opnås

OBS!
Anvend IKKE på overflader over +35°C

OPBEVARING
Opbevares frostfrit

#659 CITROL

#659 Citrol er et af verdens mest effektive produkter i forhold til rengøring. 100 % blandbar med vand og kan fortyndes efter behov. Let biologisk nedbrydelig, baseret på citrusskaller og er fuldstændig fri for petroleum, alkalier og syre.

FJERNER EFFEKTIVT

 • Animalsk fedt
 • Vegetabilsk fedt
 • Petrokemisk olier & smørefedt
 • Asfalt & tjære
 • Vejsalt
 • Insekter
 • De fleste typer lim
 • Gulvlim
 • Gummirester
 • Harpiks
 • Belægninger fra træer
 • Misfarvninger i hjemmet
 • Misfarvning på malede overflader
 • Neglelak & læbestift
 • Paraffinvoks & stearin
 • Trykfarve
 • Tyggegummi
 • Kalkaflejringer (badeværelse)
  * Samt mange andre ting

FORDELE

 • Vandopløselig og blandbar med vand
 • Separeres fra olie i olieudskiller
 • Skader ikke autolak
 • Aroma af citrusfrugt
 • Multifunktionel
 • Hurtigt biologisk nedbrydelig
 • Fremragende til brug i hjemmet

KAN FORTYNDES MED VAND
Citrol er et koncentrat, som kan anvendes koncentreret eller fortyndet med vand, hvis en lavere styrke ønskes (se nedenfor).

 • Fedt og olie: fra 1:1 til 1:3 i vand
 • Køretøjer: 1:1 til 1:5 i vand
 • Gulv og væg: 1:3 til 1:8 i vand
 • Vaskekar: 1:1 til 1:3 i vand

99% GENANVENDIG
Citrol er et effektivt vaskemiddel med lang holdbarhed i vaskekar. Olie og fedt kan skimmes fra væsken, da olie udskilles og samles på overfladen.

BIOLOGISK PRODUKT
Citrol er baseret på organisk citrus og indeholder ikke miljøfarlige fluorcarbonpolymerer, alifatiske, aromatiske, klorerede, alkaliske, sure eller petroleumsbaserede indholdsstoffer.

OBS!

 • Opbevares frostfrit!
 • Må ikke påføres på nymalede overflader
 • Foretag prøve på et mindre område inden brug
#659R GUN CLEANER

#659R Gun Cleaner er et af markedets mest effektive produkter til rengøring af våben og andet jagtudstyr. Opløser rester fra krudtslam, bly, kobber., olie og fedt samt en række andre ting.
OBS! Benyt #335 Gun Oil efter rengøring

OPLØSER EFFEKTIVT

 • Krudtslam
 • Bly
 • Kobber
 • Olie & fedt
 • Animalsk fedt
 • Vegetabilsk fedt
 • Tjære
 • Vejsalt
 • Insekter
 • Harpiks
 • Belægninger fra træer og anden vegetation
 • Misfarvninger på lakerede overflader
 • Paraffinvoks & stearin mv.

FORDELE

 • Vandopløseligt
 • Skader ikke autolak
 • Skader ikke gummi
 • Skader ikke plast
 • Fjerner flyverust
 • Duft af citrusfrugt
 • Multifunktionelt
 • Hurtigt biologisk nedbrydeligt

BIOLOGISK PRODUKT
Gun Cleaner er baseret på økologisk citrus og indeholder ingen miljøfarlige fluorcarbonpolymerer, alifatiske, aromatiske, klorerede, alkaliske, sure eller petroleumsbaserede stoffer.

ANVENDELSE

1. Påfør Gun Cleaner og lad virke 5-15 min. inden aftørring.

2. Efter rengøring af våben anbefales efterbehandling med #335R Gun Oil umiddelbart efter.

3. Ved rengøring af kørerende materiel anbefales, som minimum afskylning med vand eller vask med en alkalisk autoshampoo.

OBS!

 • Opbevares frostfrit!
 • Påfør IKKE på nymalede overflader
 • Kan reagere med stickers
 • Fortag prøve på usynligt sted inden brug.
#P7063

CLEANER – UNIVERSAL

P7063 Cleaner er en effektiv afrenser til de fleste materialer som f.eks. metal, glas, gummi og de fleste plastik og malede overflader. Benyttes som afrenser inden limning, forsegling, foliering eller påsætning af stickers . Efterlader ingen hinde eller rester, der påvirker vedhæftningen. Giver en korrekt balance af neutraliserende ioner på overflader og materialer forud limning, hvilket sikre en optimal vedhæftning og resultat.

EGENSKABER

 • Rengør effektivt alle overflader forud limning
 • Efterlader ingen rester, der forstyrrer vedhæftningen
 • Fungerer som primer på snitfladen forud vedhæftning
 • Øger vedhæftningen af ​​alle anaerobe limprodukter
 • Forebygger dårlig absorbering af hurtiglim med lav viskositet ved limning af porøse materialer

OPLØSER

 • Olie
 • Smørefedt
 • Skærevæsker
 • Snavs
 • Andre urenheder

RENGØRING AF

 • Metal
 • Gummi
 • Glas
 • Folie (wrapping)
 • Lakerede overflader